Tag Archives: synd

Synd kan tilgives


Da forræderen, Judas, så, at Jesus blev dømt til døden, fortrød han, hvad han havde gjort. Han returnerede de 30 sølvmønter til ypperstepræsterne og de øvrige ledere.

”Jeg har begået en fejl,” sagde han. ”Jeg er skyld i, at en uskyldig mand er blevet dømt til døden.” ”Hvad kommer det os ved?” svarede de. ”Det bliver din sag.”

Så smed Judas pengene ind i templet og gik ud og hængte sig.

(Matt 27,3-5).

Historien om Judas, der går tilbage til ypperstepræsten og kaster sølvpengene ind i templet, fylder så lidt, og det er kun Mattæus, der fortæller den. Alligevel er det en af de mest kendte historier i alle evangelierne.

Det er en sørgelig historie. Judas vil gerne gøre sin handling om; men hans medsammensvorne vil have fingre i Jesus. De er ikke interesseret i retfærdighed. Sandheden er, at ingen synd kan gøres om. Den kan kun tilgives. At få tilgivet sine synder er dog ikke svært, for Bibelen siger, at Herren er god og barmhjertig.

 Nogle gange går vi ud af vort gode skind i forsøget på at gøre vore synder om. Vi forsøger at benægte dem. Vi ønsker at slette dem fra hukommelsen. Vi ønsker at finde nogen, som vil fortælle os, at vi ikke gjorde noget galt, eller vi skyder skylden på andre for at retfærdiggøre det, vi har gjort. Vi løber væk fra det.

Men synd kan ikke gøres om, den kan kun tilgives. Vi er nødt til at se synden lige i øjnene. Vi skal bringe den frem for Jesus og bede om tilgivelse. Hvis vi har gjort noget galt over for andre, må vi forsøge at gøre det godt igen. Jesu nåde kan føre os igennem det hele.

Peter så sin synd i øjnene, græd, blev tilgivet og blev en af de største helgener. Judas forsøgte at gøre sin synd om. Det lykkedes ikke, og han begik selvmord.

Advertisement

Vi gør ting, som vi aldrig ville gøre….


Selv om alle de andre tager afstand fra dig, så vil jeg aldrig svigte dig!” forsikrede Peter. Jesus svarede ham: ”Det siger jeg dig: Inden natten er forbi, og hanen galer, har du tre gange nægtet at kendes ved mig.”

”Aldrig i livet!” udbrød Peter. ”Så vil jeg hellere dø sammen med dig!” Det samme sagde alle de andre disciple.  (Matt 26,33-35)

Peter vil ikke engang høre tale om muligheden for, at han skulle svigte Jesus. ”Selv om alle de andre tager afstand fra dig, så vil jeg aldrig svigte dig!” Og så istemmer de andre disciple med samme forsikringer.

Men hovmod går forud for ulykke. Sandelig, der er ved at ske en ulykke her. Om få timer vil disciplene gøre nøjagtig dét, de sagde, at de ikke ville gøre.

Det kender vi godt. For vi har alle gjort ting, vi aldrig ville gøre. Hvad så? Det bedste er at se det direkte i øjnene.

Jesus kalder de mennesker, der lader, som om de ikke har nogen synder, for kalkede grave, altså hyklere. Udenpå ser de smukke ud; men indeni er de fulde af dødningeben og al slags urenhed. Det er ikke et flatterende billede.

Synd handler ikke kun om vore synder. Synd handler om syndigheden i sig selv. Der er sådan set en fejl i systemet, som kun Guds nåde kan udbedre. Paulus er helt ærlig om dette emne: ”Jeg gør nemlig ikke det gode, som jeg ønsker at gøre. Tværtimod gør jeg det onde, som jeg ikke ønsker at gøre. ” (Rom 7,19).

”Jesus Kristus, den levende Guds søn, hav barmhjertighed med mig, synder.” Prøv at gentage denne bøn langsomt 10 gange. Hvis du har lyst, kan du gentage denne bøn flere gange i løbet af dagen.