Tag Archives: menneske

De fire evangelisters symboler


Vi har fire evangelier, nemlig Markus-, Matthæus-, Lukas- og Johannesevangeliet.
Hvert evangelium og dets forfatter har sit symbol, nemlig en løve, et menneske, en okse og en ørn. Alle symboler bliver afbildet med vinger, fordi de fire evangelister aflægger vidnesbyrd om Guds ord.

16257Det ældste evangelium stammer fra Markus. Hans evangelium begynder i ørkenen, hvor Johannes Døberen ligesom en løve brøler:
”Ban vej for Herren! Gør vejen klar til hans komme!” (Mark 1,4). Derfor er Markus’ symbol løven.

Anderledes er det hos evangelisten Matthæus, som lægger ud med en lang stamtavle fra Abraham til Josef (Matt 1,1-17). Matthæus’ symbol er mennesket.

Oksen står for evangelisten Lukas. Han beretter om Zakarias’ offer i templet i Jerusalem (Luk 1,5-25).

Evangelisten Johannes’ symbol er ørnen. Den velkendte prolog med indgangsordene ”I begyndelsen var Ordet” (Joh 1,1) starter oppefra, ligesom i fugleperspektiv, for så at zoome ind i beretningen om Jesus Kristus, Guds Søn (Joh 1,1-17).

Advertisement