Tag Archives: korset

Hvad skal jeg vælge?


Men ypperstepræsterne og de øvrige ledere fik menneskemængden overtalt til at kræve Barabbas løsladt og Jesus henrettet.

Da guvernøren gentog spørgsmålet: ”Hvem af de to skal jeg løslade?” råbte mængden derfor: ”Barabbas!”

”Hvad skal jeg så gøre med Jesus, som kaldes Messias?” ”Han skal korsfæstes!” råbte mængden.

”Hvorfor det? Hvad ondt har han gjort?” Men de råbte blot endnu højere: ”Han skal korsfæstes!” (Matt 27,20-23)

Her har vi endnu en genklang af fortællingen om Jesu fødsel, hvor englen fortalte Josef, at han skulle tage barnet og dets moder og flygte til Egypten, for ”Herodes vil lede efter barnet for at slå det ihjel.”

Nu overtaler de religiøse ledere folkemængden til at vælge Barabbas og ”slå Jesus ihjel”.

Matthæus dramatiserer valget. Jesus og Barabbas står begge foran folkemængden, og Pilatus stiller et direkte spørgsmål: ”Hvem af de to skal jeg løslade?”

Da det udvalgte folk skulle til at gå ind i Det forjættede Land, holdt Moses, som var ved at dø, en lang afskedstale. Han sluttede med at give folket et direkte valg: ”Jeg har vist jer livet og døden, velsignelsen og forbandelsen. Vælg livet … ved at elske Herren din Gud.”

Menneskerne i mængden i dagens læsning står over for det samme valg. Pilatus stiller Jesus og Barabbas foran dem og spørger ”Hvem vil I have?” De vælger Barabbas.

Hver dag står jeg i situationer, hvor det samme valg præsenteres for mig: Skal jeg gøre, hvad der er livgivende, eller det, som er dødbringende? Skal jeg opbygge eller nedbryde?

Advertisement

Når troen sættes på prøve


”Da Jesus og hans disciple havde sunget lovsangen, gik de ud mod Olivenbjerget. Mens de gik op ad stien, sagde Jesus til dem: ’I nat vil I alle tage afstand fra mig, men så bliver det skriftord opfyldt, som siger: ›Jeg vil slå hyrden ned, og fårene vil blive spredt.‹ Men efter at jeg er genopstået fra de døde, vil jeg gå i forvejen til Galilæa, så vi kan mødes dér.’”(Matt 26,30-32).

Jesus har uden tvivl sunget mange gange; men dette er den eneste gang, at det nævnes i Det nye Testamente. Han synger natten før sin død.

På vej til Olivenbjerget bliver samtalen alvorlig. Jesus fortæller disciplene, at inden natten er omme, vil de alle få deres tro på ham sat på prøve.

Også vor tro sættes på prøve, når Gud ikke lever op til vore forventninger, fordi vi mener, at den sande Gud skal:

  • Forhindre naturkatastrofer som f.eks. tornadoer og jordskælv
  • Rette hurtigt op på uretfærdigheder
  • Eliminere sygdom og lidelse
  • Beskytte alle mod ulykker, især børn

Hvis Gud er almægtigt og god, så burde der ikke være noget ondt til. Men ondskab eksisterer – overalt.  Vi får aldrig løst gåden, mens vi lever. Men vi kan fokusere på korset, den værste hændelse, man kan komme i tanke om, og sige ”Gud, hjælp mig til, ligesom Jesus, at stole på, at du kan bringe godhed ud af ondskab.”