Tag Archives: kaldet til at bygge broer

Brobyggeren


I Johannesevangeliet er der en længere scene, som ikke genfindes i nogen af de andre Evangelier. Denne scene løber over flere kapitler. Det drejer sig om den scene, hvor Jesus, nogle timer før han skal dø, sidder til bords med sine disciple og taler til dem.

I dag hører vi de sidste ord, som Jesus siger ved dette deres sidste fælles aftensmåltid. Det næste, der kommer til at ske, er, at Jesus bliver arresteret og meget snart herefter henrettet. Det er allerede sen aften. Næste dag kl. 3 om eftermiddagen bliver han dræbt.

Disse Jesu sidste ord, som også er rettet til os, er ligesom tæppefaldet. Hans sidste ord er en bøn. Han taler til Gud, sin far, og han beder for blandt andre også os, du og jeg.

Idet han ser på sine disciplene, siger han til sin far: ”Ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig, at de alle må være ét, ligesom du, fader, i mig og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig. Den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være ét, ligesom vi er ét, jeg i dem og du i mig, for at de fuldt ud skal blive ét, for at verden skal forstå, at du har udsendt mig og har elsket dem, som du har elsket mig. Fader, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig, for at de skal se min herlighed, som du har givet mig, for du har elsket mig, før verden blev grundlagt. Retfærdige fader, verden har ikke kendt dig, men jeg har kendt dig, og de har erkendt, at du har udsendt mig; og jeg har gjort dit navn kendt for dem og vil gøre det kendt, for at den kærlighed, du har elsket mig med, skal være i dem, og jeg i dem.”

Jesus er mester-brobyggeren. Jesus kom for at bygge bro mellem himmel og jord, og Jesus kom for at bygge bro mellem alle mennesker. Og her beder han, mester-brobyggeren, om at de må være ét, og at alle fremtidige mennesker må være ét.

Jesus er mester-brobyggeren og han har kaldet os og udsendt os til at gå ud og bygge tusinder og atter tusinder af broer.

Advertisement