Tag Archives: elsker du mig

Peter er såret af smerte


”Jesus sagde til ham for tredje gang: ’Simon, Johannes´ søn, har du mig kær?’ Peter blev bedrøvet, fordi han tredje gang spurgte ham: ’Har du mig kær?’ og han svarede ham: ’Herre, du véd alt; du véd, at jeg har dig kær’. Jesus sagde til ham: ’Vogt mine får!’” (Joh 21,17).

Jeg ser, at nogle af disciplene kigger og undrer sig over, hvad det er, der foregår mellem Jesus og Peter. Sindsbevægelsen er til at få øje på i Peters ansigt.

Men Jesus vil ikke forlade Peter kun halvt helet. Selv om det er smertefuldt for dem begge, så spørger Jesus en tredje gang: ”Elsker du mig?”

Peter er såret. Ikke af Jesus, men af smerten, der er forbundet med dét, han ikke kan glemme.

”Herre, du véd alt; du véd, at jeg elsker dig.”

Man kan forestille sig Peter sige disse ord på mange forskellige måder. Er det i et blidt, eller er det i et lettere ironisk tonefald, han udtaler dem? Tøver han mellem nogle af ordene? Holder han for eksempel en lang pause og tager en dyb indånding efter ”Herre”? Hvilke af ordene siger han med eftertryk?

Da det er forbi, taler jeg med Peter om det hele.

Bliv stående en tid ved denne scene.

Advertisement

Hvordan i alverden kunne han gøre det?


”Igen, for anden gang, sagde han til ham: ’Simon, Johannes´ søn, elsker du mig?’. Han svarede: ’Ja, Herre, du véd, at jeg har dig kær. ’Jesus sagde til ham: ’Vær hyrde for mine får!’” (Joh 21,16).

Jeg står og ser på, at Jesus gør noget, som rigtigt varmer mit hjerte. Blot ved at se på de to, går det op for mig, at Jesus virkelig ikke er særlig oprørt over, at Peter fornægtede ham tre gange. For Jesus var dét på en måde ikke så vigtigt. Den slags sker, når man er trængt op i en krog.

Jesus har ikke et eneste øjeblik været i tvivl om Peters kærlighed. Man kan se, at Jesus har ondt af ham, fordi han er klar over, hvor dårligt Peter har haft det, siden det skete.

Peter har det skidt. Han er skuffet. Ja, ikke kun skuffet, han føler sig også ydmyget, skamfuld. Hvordan i alverden kunne han gøre det?

Jesus vil nu give ham en mulighed for at gøre det godt igen. Tre gange havde Peter fornægtet ham, og nu får han så tre gange muligheden for at sige, hvor meget han elsker ham.,

Dét, Jesus her gør, er rigtig kærligt gjort.

Jeg ville gøre alt, for at være i Peters sko lige nu. For der har også været tider, hvor jeg har svigtet Herren, og skuffet mig selv. Jeg ville ønske, jeg havde mulighed for at gøre noget af dét godt igen, som jeg har gjort. Jeg ville gerne fortælle Vor Herre, at jeg er ked af det, og at jeg virkelig elsker ham – og bagefter kunne høre ham tilgive mig.

På samme måde som Peter lige nu.

Overvej denne scene en stund

Elsker du ham?


”Da de havde spist, siger Jesus til Simon Peter: ’Simon, Johannes´ søn, elsker du mig mere end de andre?’ Han svarede: ’Ja, Herre, du véd, at jeg har dig kær.’ Jesus sagde til ham: ’Vogt mine lam!’”

(Joh 21,15).

Jesus og Peter var gået lidt væk fra de andre, og de to var nu alene. Bortset fra at jeg står ganske tæt ved og ser på og lytter. Ingen af dem synes at have noget imod det.  Det er endnu tidlig morgen og ganske koldt. Søen er rolig.

Det er Jesus, som har taget initiativet og har bedt Peter om at gå med lidt hen ad kysten, hvor de kan være alene. Peter har ventet på denne mulighed, men er alligevel lidt nervøs ved det.

”Elsker du mig mere end de andre?” Jesus spørger ikke nødvendigvis, om Peter elsker ham mere, end de andre disciple gør. Måske er det dét, det drejer sig om; men han kan også have spurgt, om Peters kærlighed til ham er større end hans kærlighed til de andre, dvs. til hans venner.

Læs Evangeliets tekst endnu en gang og spørg for eksempel: Hvordan er udtrykket i Jesu ansigt, da han stiller spørgsmålet til Peter? Hvordan lyder hans stemme? Hvilke ord lægger han vægt på?

Hvad er udtrykket på Peters ansigt, i det øjeblik han hører spørgsmålet? Ser han ned i sandet, eller ser han Jesus i øjnene?

Og da Peter så svarer, hvordan er da hans stemme, hans øjne, hans håndbevægelser? Hvilke ord lægger hans vægt på, tøver han ved visse af ordene?

Det, at se på hvordan de taler sammen, hjælper mig meget, når jeg selv taler med Herren.

Bliv nogle øjeblikke stående ved denne scene