Tag Archives: disciplene

Hvor er du henne?


De, der havde pågrebet Jesus, førte ham til ypperstepræsten Kajfas’ hus, hvor de skriftlærde og de øvrige jødiske ledere var forsamlede.

 Peter fulgte efter på afstand og vovede sig helt ind i gården til ypperstepræstens hus. Her satte han sig blandt vagterne for at se, hvad det ville ende med.

(Matt 26,57-58)

 Ypperstepræstens gård lå ca. 800 meter fra Getsemane. Jesus er omringet af folk, der er kommet for at arrestere ham, og disciplene er stukket af – vi ved ikke hvortil. Selv om Peter stak af sammen med de andre disciple, kom han tilbage og fulgte efter Jesus, hvilket er dét, en discipel gør. Tilføjelsen ”på afstand” er derimod ikke dét, en discipel gør.

På vej til Getsemane sagde Jesus til disciplene, at de alle vil svigte ham i denne nat. Men Peter, selvsikker, svarede fuld af fortrøstning. ”Om jeg så skal dø sammen med dig, vil jeg aldrig fornægte dig.” Men han tog fejl. Han fornægtede Jesus og fjernede sig nogle hundrede meter fra ham.

Hvor mange meter er jeg selv fra Jesus? Er jeg tæt på Jesus dagen igennem? Eller placerer jeg ham i baggrunden , nogle hundrede meter væk? Eller er han helt ude af billedet?

Hvor langt er jeg fra Jesus?

Advertisement

Hvordan klarer jeg mig?


Ved mørkets frembrud gik Jesus derhen sammen med de 12 disciple, og de lagde sig ned ved bordet og begyndte måltidet.

Mens de spiste, udbrød han: ”Det siger jeg jer: En af jer vil forråde mig.”

Disciplene blev meget bedrøvede, og den ene efter den anden spurgte ham: ”Det er vel ikke mig, Herre?”

Jesus svarede: ”Ham, der har sin hånd i skålen sammen med mig, vil forråde mig.

Selv om Menneskesønnen nødvendigvis må dø, sådan som Skrifterne har sagt, så må jeg sige: Ve det menneske, som forråder mig. Det havde været bedre for ham, om han aldrig havde levet.”

”Det er vel ikke mig, Herre?” spurgte Judas, forræderen. ”Jo, det er!” svarede Jesus.

 (Matt 26,20-22)

Oprindeligt stod jøderne op, mens de spiste påskemåltidet. Men efterhånden antog de den græske tradition med at ligge ved et bord på hver sin lave sofa.

Man spiste aldrig påskemåltidet alene, men samlede familien. Et lam blev slagtet i Templet, og derefter fortærede man det derhjemme. Der var mad nok til mindst 10 personer. I Mattæus’ beretning er de tretten til bords – nemlig Jesus og hans tolv disciple.

Forestil dig den lille sammentømrede gruppes reaktion, når Jesus siger, at én af dem vil forråde ham. De bliver meget bedrøvede og spørger oprigtigt én for én ”Det er vel ikke mig, Herre?”.

Måske skulle jeg også bede Jesus fortælle mig, om jeg narrer mig selv.

Spørg Jesus: ”Hvordan klarer jeg mig?”